• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Kiedy wypłata odszkodowania jest wątpliwa-czyli zastanów się przed zleceniem zgłoszenia

Kiedy wypłata odszkodowania jest wątpliwa

- czyli zastanów się przed zleceniem zgłoszenia

Uwarunkowania prawne

Do stwierdzenia istnienia odpowiedzialności konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek:

 1. Zaistnienie, powstanie szkody, np. uszkodzenia felgi w pojeździe na skutek wjechania w "dziurę" w drodze,
 2. Szkoda taka musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (np. na skutek zaniedbań, niedociągnięć ze strony zarządu dróg na jezdni występuje nienaprawiony ubytek),
 3. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (pomiędzy uszkodzeniem pojazdu a ubytkiem w jezdni musi istnieć związek przyczynowy tzn. do uszkodzenia pojazdu doszło wskutek wjechania w ubytek,)

Uwarunkowania techniczne

Nie jest tajemnicą, że obecnie średnia wieku pojazdów poruszających się po polskich drogach przekracza 15 lat.  Wynika to  głównie z  wieku używanych samochodów importowanych. W roku 2008 wyglądała ona np. tak:


Wiek pojazdów wpływa istotnie na tzw. zużycie eksploatacyjne , szczególnie elementów zawieszenia pojazdów. Wynika  to z dużej różnicy pomiędzy jakością dróg w krajach „eksporterach” a Polską. Samochód importowany (np. z Niemiec lub Belgii, Francji, Szwajcarii ) kupiony we względnie dobrym stanie technicznym podczas krótkiego okresu użytkowania po polskich drogach bardzo szybko wykazuje oznaki zużycia zawieszenia (nadmierne luzy w punktach obrotu wahaczy sworzni, łączników drążków stabilizacji, zmniejszenie bądź brak wystarczającego tłumienia amortyzatorów).  
Skutki gwałtownego wjechania w „dziurę” dla pojazdów w tym przedziale wiekowym mogą charakteryzować się dosyć istotnym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu.

Przykład.

18 letni samochód (marka nie ma znaczenia) z przebiegiem ok. 250 000 km. W ciągu ostatnich 2 lat nie były w nim dokonywane żadne naprawy zawieszenia pojazdu (brak dokumentów zakupu usług, części). Użytkownik w/w pojazdu wjechał w nieoznaczony ubytek jezdni. W trakcie jazdy następnego dnia wydaje mu się, że jeden z amortyzatorów stracił poprawne tłumienie. Chciałby zgłosić szkodę z tytułu najechania na nieoznakowany ubytek w jezdni.

Możliwe stanowiska płatnika odszkodowania

 1. Z uwagi na możliwość wystąpienia uszkodzenia w wyniku normalnej eksploatacji – uszkodzony element ma (w domyśle) 250 000 km eksploatacji, więc rzeczą normalną jest, że mógł zakończyć swoje techniczne „życie”. Płatnik odszkodowania nie będzie rozważał czy dany element uszkodzony został w ciągu kilku ostatnich dni czy kilkudziesięciu ostatnich miesięcy.
  Decyzja: oddalenie roszczeń
 2. Jeżeli podczas dokonywania oceny technicznej stwierdzone zostanie dodatkowo odkształcenie tarczy koła (czyt. felgi) i uszkodzenie opony (pękniecie osnowy na powierzchni bocznej - wybrzuszenie, przecięcie, to związek przyczynowy uszkodzenia trzech elementów: opony, tarczy koła, amortyzatora - jest oczywisty.
  Decyzja: wypłata odszkodowania

W/w przykład stanowi jedynie zobrazowanie mechanizmu określającego rozpatrywania zasadności roszczeń oraz fakt, że płatnicy odszkodowań nie dokonują wypłaty wg  oceny poszkodowanego.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny, powstaje w innych okolicznościach i należy odpowiednio opracować go od strony analizy uszkodzeń, aby zasadność roszczeń była niepodważalna. Analiza i opracowanie setek takich zgłoszeń upoważnia nas do stwierdzenia, że znamy się na tym zagadnieniu.

W każdym przypadku musimy zadbać o maksymalną ilość dowodów potwierdzających prawdopodobieństwa zdarzenia ! ! !.