• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Przykłady złego stanu dróg, które kwalifikują do żądania wypłaty odszkodowania

Przykłady złego stanu dróg, które kwalifikują

do żądania wypłaty odszkodowania

 

1. Ubytek w jezdni – „dziura”


 
2.  Uszkodzona studzienka kanalizacyjna


 

3.  Wypukłość jezdni (może być również spowodowana np. oblodzeniem, wyjeżdżone koleiny ,muldy śniegowo-lodowe) – „garb”


Bardzo ważne !!!


Roszczenie będzie zasadne tylko, jeżeli przed żadną z w/w „przeszkód” nie ma właściwego dla nich oznakowania ostrzegającego o zagrożeniu bądź zakazującego ruchu.