• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

2. Zarządzanie zewnętrzne procesami likwidacji szkód komunikacyjnych w serwisie

W ramach uzgodnionych czynności  w godzinach pracy Państwa firmy nasz rzeczoznawca:

 • Po kontakcie z poszkodowanym ,profesjonalnie ,zgodnie z oczekiwaniami większości ubezpieczycieli ,rozpocznie  dokumentację szkody ( protokół oględzin , dokumentacja  fotograficzna )
 • Sporządzi w oparciu o nasze narzędzia – platformę ( Audatex , Eurotax , Infoexpert ) kalkulację naprawy ,bądź wyliczy wartość szkody całkowitej
 • Wprowadzi dane szkody  na platformę ubezpieczyciela ( np. PZU , Warta ) lub przekaże w formie elektronicznej wszelkie dokumenty celem dokonania akceptacji napraw koniecznych
 • W uzasadnionych przypadkach zgłosi do ubezpieczyciela konieczność dodatkowych ustaleń sposobu naprawy w trybie dodatkowych oględzin lub  samodzielnie dokona i udokumentuje w/w ( zależnie od procedury )
 • W przypadku dodatkowych oględzin sporządzi korektę kalkulacji wynikającej ze zmian po dodatkowych oględzinach
 • Uzgodni z Państwa pracownikami odpowiedzialnymi  bezpośrednio za naprawę szczegóły związane z zakresem i technologią naprawy pojazdu.
 • Będzie monitorował u ubezpieczyciela proces zatwierdzenia kalkulacji naprawy i uzgodni wszelkie niejasności aż do ostatecznego zatwierdzenia łącznej kwoty z tytułu naprawy
 • Będzie utrzymywał kontakt z ubezpieczycielem celem jak najkrótszego czasu niezbędnego do weryfikacji faktur wystawionych przez Państwa firmę za naprawę ,aż do ostatecznego zatwierdzenia-wypłaty

Korzyści :

 • Ciągła dyspozycyjność - brak absencji chorobowej osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu , wszystkie w/w czynność  wykonywane są zamiennie przez członków naszego zespołu
 • Niskie koszty – brak kosztów pracowniczych/socjalnych i związanych z tym komplikacji (np. urlopy , zastępstwa , rotacje kadr  ,szkolenia ) , brak konieczności zakupu drogiego oprogramowania , opłat licencyjnych ,szkoleń (dla kolejnych pracowników)
 • Stała wysoka jakość świadczonych usług i dobra komunikacja z szeregowymi wykonawcami usługi – nasi rzeczoznawcy to również praktycy , mistrzowie zawodu
 • Powtarzalność jakości obsługi – każdy z rzeczoznawców prezentuje podobny, wysoki zasób wiedzy ,wykształcenia , doświadczenia ,umiejętności
 • Dostępność – nasi rzeczoznawcy są dostępni dla Państwa klientów przez 24h ,przez 7 dni w tygodniu
 • Duża skuteczność  „negocjowania” z ubezpieczycielem warunków likwidacji szkody – posiadamy bardzo dobrą znajomość rynku i organizacji pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych
 • Gwarancja wykonanego zlecenia – nasze wynagrodzenie (ujęte jako udział procentowy w kosztach naprawy) odbieramy tylko po wpływie/zaksięgowaniu kwoty wynikającej  z należnego odszkodowania na rachunek naszego zleceniodawcy